Jakość powietrza w przestrzeni miejskiej oddziałuje na zdrowie i samopoczucie jej mieszkańców. Z myślą o zdrowiu i jakości życia wszystkich Bydgoszczan od 2021 r. skutecznie są realizowane założenia projektu „Bydgoski Włącznik Antysmogowy”, prowadzonego przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju — lidera projektu, Miasto Bydgoszcz i Bydgoski Alarm Smogowy i finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

CZEMU MA SŁUŻYĆ PROJEKT?

Bydgoski Włącznik Antysmogowy stanowi projekt kompleksowy, obejmujący zróżnicowane tematycznie działania, oparte na współdziałaniu wielu podmiotów – zarówno instytucji, jak i mieszkańców. Jego głównym celem jest budowanie w społeczeństwie świadomości nt. sytuacji smogowej w mieście, otwartości na dialog w odniesieniu do obserwowanych problemów, a także intensyfikacja poziomu zaangażowania mieszkańców w oddolne działania na rzecz poprawy jakości powietrza.

JAKIE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANO W RAMACH PROJEKTU?

  1. Działania o charakterze diagnostycznym:

przygotowanie diagnozy, która obrazuje problemy związane z jakością powietrza w mieście zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i społecznym

  1. Zainicjowanie działania Osiedlowych Grup Antysmogowych:

Tworzonych przez mieszkańców zainteresowanych współdziałaniem na rzecz poprawy jakości powietrza – analizują sytuację smogową na swoich osiedlach, projektują i realizują w przestrzeni konkretne działania antysmogowe

  1. Utworzenie Miejskiego Zespołu Antysmogowego:

W celu zapoczątkowania współpracy urzędników, ekspertów i mieszkańców w celu wypracowania formalnie obowiązujących narzędzi, które będą stosowane w celu zapobiegania zjawisku smogu w mieście

  1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym

- kampanie informacyjno-edukacyjne na terenie miasta,
- działania podejmowane we współpracy ze szkołami, np. warsztaty dla młodzieży

- działania regionalne, w tym wspieranie lokalnych kampanii, np. udostępnianie przenośnych sztucznych płuc

- a także spotkania z mieszkańcami osiedli, które służą zwiększaniu świadomości społeczeństwa nt. zagrożeń smogowych, obowiązujących przepisów prawnych czy dostępnych form wsparcia w walce ze smogiem.

DOSTĘP DO INFORMACJI O JAKOŚCI POWIETRZA – JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH

Jednym z kluczowych założeń projektowych jest rozbudowa bazy informacji o stanie powietrza Bydgoszczy – poprzez montaż nowych czujników jakości powietrza i przy zaangażowaniu mieszkańców w tworzenie sieci czujnikowej i zarządzanie nią.

W ramach zadania przewidziano:

  • Montaż aż 25 czujników montowanych na terenie miasta przez podmioty indywidualne (domy, spółdzielnie, przedsiębiorstwa, NGO)

  • Dodatkowo zamontowanie 10 czujników w placówkach publicznych

  • Warsztaty edukacyjne dla wszystkich zainteresowanych (z możliwością złożenia czujnika)

  • Wspólne eksperymentowanie z mieszkańcami (pomiary czujnikami w różnych miejscach i warunkach)

  • Publikowanie rzetelnych danych – dostępnych dla każdego na stronie.

Dlatego monitoring powietrza jest tak ważny. Znając jakość powietrza możemy znacznie ograniczyć negatywny wpływ smogu na zdrowie nasze i najbliższych.

Co możemy wówczas zrobić, kiedy stężenia są wysokie i groźne?
• ograniczyć do minimum czas spędzany na zewnątrz
• jeżeli musimy wyjść – założyć maskę przeciwpyłową
• zaopatrzyć się w oczyszczacz powietrza do mieszkania
• wreszcie interweniować, jeżeli przyczyną smogu jest dym z komina sąsiada.

My zdecydowaliśmy się na czujniki Nettigo Air Monitor ze względu na zastosowany system podgrzewania powietrza przed pomiarem, zwiększający dokładność pomiaru.

Czujniki te są udoskonaloną wersją czujników Sensor.community, należących do ogólnoświatowej sieci monitorowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i PM10 Sensor.community (dawniej luftdaten). Sieć powstała w 2015 r. w Studgardzie w Niemczech jako projekt społeczny. Jednak szybko przekształciła się ogólnoświatową. Więcej informacji na stronie projektu . Aktualnie obejmuje ona ponad 11 tyś. czujników rozmieszczonych na całym świecie. Najwięcej ok 5, 5 tyś jest w Niemczech. W Polsce jest ok 1000. Jest to 3 pod względem liczebności sieć monitorowania powietrza w Polsce.

Liczniejsze są 2 sieci komercyjne: Airly , ponad 2,5 tyś czujników i Syngeos ok 1 tyś czujników. Wszystkie te sieci stosują czujniki laserowe do pomiaru pyłu, należy się więc spodziewać podobnych wyników.

Ciekawą i składającą się z dokładnych czujników jest sieć stworzona przez Uniwersytet Wrocławski. Nasze powietrze

Najbardziej precyzyjną (referencyjną) metodą pomiaru pyłu zawieszonego, jest metoda grawimetryczna (manualna). Metoda ta jest stosowana w państwowych stacjach pomiarowych GIOŚ. Na stacjach tych jest również stosowana automatyczna metoda pomiaru, równoważna z metodą referencyjną. Bieżące dane pomiarowe z stacji GIOŚ. Mierniki takie kosztują kilkaset tyś zł. W Polsce do automatycznych pomiarów, pyłu PM10 jest 136 stanowisk i do pomiaru pyłu PM2,5 - 45 stanowisk.
W Bydgoszczy są 2 takie stacje na ul. Warszawskiej i przyPlacu Poznańskim.

Jakość powietrza określa Polski indeks jakości powietrza Indeks jakości powietrza

Składanie czujnika Nettigo Air Monitor.
Czujnik jest częściowo złożony. W obudowie już znajduje się czujnik pyłu zawieszonego (Nova Fitness SDS011), płytka drukowana i wlutowany kontroler Wemos D1 mini PRO W grę wchodzi jedynie montaż mechaniczny: przykręcanie śrubek/nakrętek, podłączanie wtyczek. Zestaw wymaga podłączenia , czujnik wilgotności, ciśnienia i temperatury (Bosch BME280) oraz moduł HECA, który jest odpowiedzialny za sterowanie grzałką podgrzewającą powietrze w celu zmniejszenia wpływu wysokiej wilgotności na pomiary.  Link do instrukcji montażu

Podłączenie czujnika do własnej sieci wi-fi
Pierwsze uruchomienie czujnika zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund. Cierpliwości. Po jego zakończeniu powinna się pojawić sieć WiFi o nazwie SSID: "NAM-XXXXXXX", gdzie zamiast X znajduje się numer identyfikacyjny czujnika. Podłączamy się do tej sieci za pomocą komputera lub smartfonu. Powinna się uruchomić strona konfiguracyjna czujnika. Jeżeli to nie nastąpi wpisujemy adres 192.168.4.1. Na stronie konfiguracyjnej pojawią się dostępne sieci wi-fi. Wybieramy sieć do której chcemy podłączyć czujnik i wpisujemy do niej hasło. Następnie naciskamy zapisz i zresetuj.

Gdzie można odczytywać dane z naszych czujników
Przede wszystkim na dedykowanej stronie https://bydgoszcz.aqi.eco/pl Dobrym rozwiązaniem jest dodanie strony do ekranu głównego w smartfonie
Dane są prezentowane również na stronie maps.sensor.community
Oraz na bułgarskiej strony projektu
Bardzo przydatnym sposobem prezentowania danych o smogu jest aplikacja KANAREK na której są dane z ponad 3 tyś czujników z różnych sieci.

Powered by aqi.eco.